Vieţi și cuvinte de învăţătură ale Bătrânilor contemporani din Grecia


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Această carte adună în sine cuvinte, poveţe şi vieţi pilduitoare ale unor mari Bătrâni din Grecia, care au trăit şi au adormit în Domnul de‑a lungul veacului al XX‑lea. Scopul nostru a fost să înfăţişăm nişte modele reprezentative ale bogăţiilor duhovniceşti care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au fost cultivate şi păstrate chiar şi în vremurile noastre de necredinţă şi de decădere duhovnicească. Acestea sunt menite să aşeze într‑un context concret şi să dea mărturie veridică despre ceea ce multora le‑ar putea părea a fi povestiri de domeniul fantasticului şi învăţături care bulversează gândirea lumească a omului contemporan, aducându‑le cititorilor suflul vieţii înnoite, care îl ridică pe om deasupra grijilor lumeşti şi stresului zilnic, împrospătându‑l şi întărindu‑l cu suflarea de viaţă dătătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu.
  Părintele Amfilohie
  Părintele Epifanie
  Părintele Iacov
  Părintele Iosif
  Părintele Gheorghe
  Părintele Filoteu
  Părintele Porfirie
  Părintele Paisie
 • APARIȚIE: 2016
 • ISBN: 978-973-136-522-0
 • PAGINI: 232
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Dana Cocargeanu
 • Colecție: