Viața lui Eutihie, vestitorul lui Hristos. Întotdeauna să biruiești


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • În nuvela istorică Întotdeauna să biruiești se reflectă nu doar binecuvântarea statornică a propovăduirii apostolice, ci și dorința fierbinte a oricărui adolescent care intră în viață, urmându‑și chemarea vie, sădită în noi de Dumnezeu, de a‑și descoperi menirea și rostul veșnic.
  Așa este și Eutihie, un tânăr de viță nobilă, din Constantinopolul de altădată, care alege să se pună în slujba idealului sporirii nu a unui Imperiu pământesc, ci a Împărăției Cerurilor, dedicându‑și viața predicării Evangheliei la sfârșitul primului mileniu creștin, într‑o tensiune socio‑culturală similară celei din zilele noastre.
  Călătorind de‑a lungul și de‑a latul Balcanilor – creștinați de înșiși Apostolii lui Hristos, dar mereu asaltați de populațiile migratoare, care n‑au încetat să se așeze aici –, Eutihie este martorul biruirii acestora prin mesajul creștin, dar și prin strădaniile unor suflete tinere, nevinovate, înarmate cu știință de carte și iubire. 
  Căci adevărata biruință nu poate fi decât în duhul iubirii de aproapele și în numele lui Hristos.
 • APARIȚIE: 2023
 • ISBN: 978‑973‑136‑930-3
 • PAGINI: 136
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Mândrilă, Gabriel, dr. protos.
 • Colecție: