Triod Paisian. 1. Pînă la Duminica Floriilor


Prezentarea cărții
 • Ediţie îngrijită de monahul Filotheu Bălan
  de la Mănăstirea Sfinţilor Arhangheli Petru Vodă – Neamţ

  Cuprinzînd cîntări psaltice, traduse, alcătuite şi exighisite de sfinţii părinţi paisieni:
  Iosif Monahul, Macarie Ieromonahul, Visarion Ieromonahul, Calinic Ieromonahul şi de alţi cuvioşi părinţi care au vieţuit în obştile paisiene

  „A doua ediţie a Triodului Paisian este mai mult decît o simplă reeditare (atît de dorită şi de mult aşteptată de psalţi). Volumul, apărut în condiţii grafice excelente şi înfrumuseţat cu caligrafie paisiană, aduce la lumina tiparului compoziţii dovedind nu numai sfinţenia, profunzimea teologică şi superba măiestrie a Cuvioşilor melurgi români, dar şi vîrful compoziţional în întreg repertoriul bizantin de gen. Zeci de noi capodopere fac din această ediţie pe drept cuvînt o carte inedită şi un jubileu psaltic.

  De la apariţia tiparului psaltic în Ţările Române în anul 1820, partiturile psaltice dedicate Triodului de către vechii imnografi ai Bisericii Ortodoxe Române au rămas, în cea mai mare parte a lor, în manuscris. Îndemnat de Cuviosul Justin Pârvu, începînd din anul 2000 am mers pe urma unor valoroase manuscrise alcătuite în obştile paisiene în anii 1820-1830, pentru a strînge o bibliotecă muzicală a obştilor Sfîntului Paisie Velicicovschi (1722-1794), stareţul Mănăstirii Neamţ. Dezideratul era unul extrem de important: practic, tot ce a fost mai valoros şi mai insuflat de Dumnezeu în psaltica românească aparţinuse repertoriului muzical paisian. Căutarea manuscriselor muzicale alcătuite în obştile paisiene începînd cu anul 1758 a devenit o adevărată epopee, fiecare nou martor aflat în vreun fond din vreo bibliotecă reprezentînd, pe de o parte, aflarea unor răspunsuri la întrebări nedezlegate de atîţia ani, iar pe de altă parte, apariţia altor întrebări născute din cercetarea atentă a fiecărui codex. Chiar şi aşa, marea binecuvîntare este aceea că aproape fiecare nou manuscris descoperit aduce un plus compoziţional sau exegetic la tezaurul deja uriaş.

  Spre diferenţă de prima ediţie, care a apărut în anul 2005 într-un singur volum, această a doua ediţie a fost gîndită să includă cea mai mare parte a partiturilor paisiene descoperite pînă acum în Noua Metodă (sistemul notaţional psaltic folosit în ultimele două secole), iar aceasta a determinat necesitatea împărţirii lor într-o suită de mai multe volume:

  1. Triodul pînă la Duminica Floriilor
  2. Liturghiile Postului Mare
  3. Acatistul Bunei Vestiri
  4. Săptămîna Patimilor

  Primul volum – Triodul pînă la Duminica Floriilor – este în format A4 şi conţine 500 de pagini de muzică psaltică în policromie, în cele mai bune condiţii grafice.

 • APARIȚIE: 2024
 • ISBN: 979-0-69490-271-1
 • PAGINI: 522
 • FORMAT: 22x30 cm