Terapeutica bolilor spirituale


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Format: 17 x 24 cm, 704 p.

  Traducere din limba franceza de Marinela Bojin

  Într-o lume în care apasarea duhului nelinistit al acestui veac sporeste fara încetare numarul celor mutilati sufleteste, singura "chirurgie reparatorie" cu sanse de reusita se practica doar în spitalul lui Hristos. Cufunda-te în cartea lui Jean-Claude Larchet: vei întâlni acolo minunea medicinii fara de arginti...

  Cuprins:
  Prefatã
  Introducere
  Partea I: Premise antropologice. Sãnãtatea primordialã si originea bolilor
  1 Sãnãtatea primordialã a omului
  2 Cauza cea dintâi a bolilor. Pãcatul strãmosesc
  3 Patologia omului cãzut
  1. Patologia cunoasterii
  a) Pervertirea si decãderea cunoasterii si a organelor sale
  b) Rãul ca irealitate. Nasterea unei cunoasteri fantasmatice. Perceperea delirantã a realitãtii, la omul cãzut
  2. Patologia dorintei si a plãcerii
  a) Devierea dorintei si pervertirea plãcerii
  b) Iconomia dorintei
  c) Patologia dorintei si a plãcerii, la omul cãzut
  3. Patologia agresivitãtii
  4. Patologia libertãtii
  5. Patologia memoriei
  6. Patologia imaginatiei
  7. Patologia simturilor si a functiunilor trupesti
  Partea a II-a: Descrierea, manifestãrile si felul în care se produc bolile spirituale. Patimile
  1 Patimile, boli spirituale
  2 Pilautia
  3 Gastrimarghia
  4 Desfrânarea
  5 Arghirofaha si pleonexia
  6 Tristetea
  7 Akedia
  8 Mama
  9 Frica
  10 Chenodoxia
  11 Mândria
  12 Transmiterea bolilor spirituale în umanitatea decãzutã
  Partea a III-a: Conditiile generale ale tãmãduirii
  1 Hristos - Tãmãduitorul
  2 Tãmãduirea prin Sfintele Taine
  1. Introducere
  2. Botezul
  3. Mirungerea
  4. Mãrturisirea (Pocãinta)
  5. Euharistia
  6. Maslul
  3 Conditiile subiective ale tãmãduirii si sanãtatea în Hristos
  1. Vointa de a fi vindecat
  2. Leacul credintei
  3. Leacul pocãintei
  4. Leacul rugãciunii
  a) Rolul rugãciunii si efectele ei tâmãduitoare
  b) Metoda de rugãciune isihastã
  5. Leacul poruncilor
  6. Leacul nãdejdii
  4 Procesul tãmãduirii: convertirea lãuntricã
  Partea a IV-a: Infãptuirea tãmãduirii
  1 Dubla miscare a convertirii interioare. Practica
  2 Infãptuirea virtutilor generice, început al tãmãduirii puterilor sufletesti fundamentale
  1. Introducere
  2. Cumpãtarea (înfrânarea)
  3. Bãrbãtia
  4. Luarea-aminte
  3 Rolul terapeutic al pãrintelui duhovnicesc
  4 Arãtarea gândurilor
  5 Lupta împotriva gândurilor
  1. Lupta lãuntricã
  2. Dubla origine a gândurilor
  3. Mecanismul ispitirii 4. Strategia duhovniceascã. Veghea si luarea-aminte
  5. Alungarea gândurilor rele
  6. Rolul rugãciunii si al rãbdãrii
  7. Efectele tãmãduitoare
  6 Nevointa trupeascã. Rostul ei ajutãtor în tãmãduirea sufletului
  Partea a V-a: Tãmãduirea patimilor si dobândirea virtutilor
  1 Tãmãduirea gastrimarghiei. înfrânarea
  2 Tãmãduirea desfrânãrii. Abstinentã si castitate
  1. Castitatea monahalã
  2. Castitatea conjugalã
  3 Tãmãduirea filarghiriei si a pleonexiei. Neagonisirea si milostenia
  1. Sãrãcia de bunãvoie (neagonisirea)
  2. Milostenia
  4 Tãmãduirea tristetii. Lacrimile, strãpungerea inimii si bucuria
  5 Tãmãduirea akediei
  6 Tãmãduirea mâniei. Blândetea si rãbdarea
  7 Tãmãduirea fricii. Frica de Dumnezeu
  8 Tãmãduirea slavei desarte si a mândriei. Smerenia
  1. Tãmãduirea slavei desarte
  2. Tãmãduirea mândriei
  3. Smerenia
  Partea a VI-a: Redobândirea sãnãtãtii
  1 Nepãtimirea
  2 Iubirea
  1. Iubirea duhovniceascã de sine
  2. Iubirea de aproapele
  3. Iubirea de Dumnezeu
  3 Cunoasterea
  1. Introducere
  2. Contemplarea naturalã
  3. Cunoasterea/vederea lui Dumnezeu
  4. Legãtura dintre cunoasterea/vederea lui Dumnezeu si praxis
  5. Rolul rugãciunii curate
  6. Cunoasterea lui Dumnezeu si sãnãtatea sufleteascã
  Concluzii
  Bibliografie
 • ISBN: 978-973-8207-13-4
 • Colecție: