Sfintele Taine şi Biserica


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Prin Taine se revarsă în om viața dumnezeiască sau energiile Sfintei Treimi sălășluită în umanitatea Fiului și coborâtă în noi prin Duhul, cu rostul de a preface existența credincioșilor după chipul Omului Hristos. Prin faptul Jertfei Sale, care se continuă perpetuu ca o oferire sau moarte tainică în fața Tatălui, toate Tainele comunică aceeași energie divină a lui Hristos înviat și înălțat ca om, dar în forme specifice. Jertfa Lui constituie o continuă plinătate de viață ca om, producând și în noi aceeași stare. Pentru că miezul răscumpărării îl constituie moartea și învie­rea, prin toate Tainele participăm la ele, dar în grade diferite.
    Pr. Prof. Dr. Sterea Tache
  • APARIȚIE: 2023
  • ISBN: 978‑973‑136‑918-1
  • PAGINI: 256
  • FORMAT: 16.5x23.5 cm
  • Colecție: