Preotul, mijlocitor intre pamant si cer


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Format 11 x 20 cm
    80 pagini

    Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi

    Păstorul care doreşte să aibă izbândă în sfânta sa lucrare de rugător însărcinat de către credincioşii din lume, înaintea lui Dumnezeu, trebuie înainte de toate ca el însuşi să ducă o viaţă de rugăciune deosebită. Slujirea păstorească este astfel rânduită, încât fiecare slujitor, fie că vrea, fie că nu vrea, este dator să se roage. Orice slujbă de dimineaţă şi de seară din biserică, orice Liturghie de duminică ori de praznic, orice săvârşire a Sfintelor Taine sau oricare altă slujire este la temelia sa o ridicare a rugăciunii înaintea Domnului, de la Care se cer diferite îndurări. Ca să se înfăptuiască lucrarea slujbei rugătoare a păstorului, ca să poată aceasta ca o stihie arzătoare să cuprindă întreaga enorie, ca să poată să‑i influenţeze şi să‑i însufleţească pe mirenii cel mai adesea îndepărtaţi de Biserică, este de trebuinţă ca păstorul să se îndeletnicească în particular, în casa sa, în cămăruţa lui ascunsă, cu cugetarea la Dumnezeu şi cu nevoinţa rugăciunii. (Arhimandrit Serafim Alexiev)
  • Colecție: