Povestiri de Crăciun din clasicii ruși


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Puse sub semnul Naşterii Domnului, povestirile înmănuncheate în această carte reprezintă un minunat prilej pentru a reflecta asupra umanităţii noastre, ce prin această Naştere dobândeşte putinţa de a ieşi de sub blestemul strămoşesc.

  Dacă genialul condei al lui Cehov ne aminteşte de dimensiunea tragică a existenţei omului în această lume, de suferinţa atâtor semeni cu care Mântuitorul Se identifică în Evanghelie („întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi‑aţi făcut...”) şi faţă de care rămânem atât de adesea nepăsători, profunda compasiune a lui Kuprin şi umorul lui ne încălzesc inimile; dacă Saltîkov‑Şcedrin descrie încordarea ucigătoare a inimii nevinovate ce se sfâşie între idealurile creştine şi realitatea brutală a grijilor lumeşti, iar Nemirovici‑Dancenko îmbină lumina caldă a bunătăţii eroice, dar lipsite de orice ostentaţie, cu melancolia vremelniciei celor pământeşti, Briusov ne face părtaşi călătoriei fermecate a copilului şi nebunului, care, îngemănaţi în simplitatea lor binecuvântată, merg să se închine Celui născut în iesle.

   
  Cititorului iubitor de frumos şi de emoţie autentică acest buchet de rare flori literare îi va aduce, fără îndoială, bogăţie sufletească dăinuitoare.
 • APARIȚIE: 2022
 • ISBN: 978-973-136-892-4
 • PAGINI: 88
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Tănăsescu‑Vlas, Adrian
 • Colecție: