Omul si Dumnezeul-om. Abisurile şi culmile filozofiei


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • 13 x 20 cm
    280 p.

    Studiu introductiv şi traducere: Pr. prof. Ioan Ică şi diac. Ioan I. Ică jr.

    Din impasul tragic în care a ajuns omul contemporan nu există decât o singură ieșire, o singură „cale” poate să ducă la izbăvirea lui: Dumnezeul-om Hristos, Izbăvitorul lumii. De aceea, având ca temă centrală problema mântuirii omului prin Dumnezeul-om și numai prin El, cartea de față a Sfântului Iustin Popovici vine în epoca noastră ca o mărturie ortodoxă de maximă importanță a adevărului Evangheliei, că Dumnezeu-Tatăl a trimis pe Fiul Său Mântuitor al lumii (I Ioan 4, 14). Toate problemele se rezumă la problema omului, iar problema omului se rezumă la problema Dumnezeului-om. Şi în prezent, ca şi ieri, dar într-un mod mai presant, omul european se găseşte „între două filozofii”, între umanismul lumii şi divino-umanismul Bisericii. Iar călăuza care îl poate face să treacă de la una la alta este Sfântul Iustin Popovici, care în toată opera sa povesteşte trecerea de la omul singur şi indiferent în paradisul tuturor adevărurilor, al tuturor bucuriilor divine şi veșnice revelate de Dumnezeul-om, la Viaţa din belşug (Ioan 10, 10).