Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Prezentarea cărții
 • Sophia/Metafraze

  Adevărate diamante care ne înfățișează condiția feminină în toate ipostazele ei, asumată cu prețul vieții și al jertfirii hristice pentru aproapele, aceste istorisiri și apoftegme duhovnicești fac parte din moștenirea pustiei, izvorâtă din entuziasmul ascetic și eshatologic al Creștinismului primar.
  Noul Materic este un imn de laudă închinat fecioarelor și nevoitoarelor care au murit pentru neprihănire, împărtășindu-ne un spirit plin de optimism înțelepțitor, menit nu numai să nască în cititor sentimentul sublim al străpungerii inimii, al îndrăgostirii de frumos, ci și să întărească etosul bisericesc și viețuirea creștină ale vremurilor noastre și să cultive credința în izbăvire și în iubirea dumnezeiască.


  „Nu‑i atât de frumos cerul cu puzderia lui de stele, cât e de frumos pustiul Egiptului, care ne arată la tot pasul chiliile monahilor.”
  Sf. Ioan Gură de Aur
 • APARIȚIE: 2016
 • ISBN: 978-973-136-556-5
 • PAGINI: 272
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: pr. Gabriel Mândrilă
 • Colecție: