Maxim Mărturisitorul. Biografia unui martir și mărturisitor al lui Hristos


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Maxim Mărturisitorul rămâne „un uriaș al cugetării creștine, poate cel mai mare dintre toți” (pr. D. Stăniloae). Deși un simplu monah, sfințenia sa vibrează peste veacuri mulțumită nu atât erudiției, cât eroismului fără precedent. Cartea de față își asumă misiunea de a ne ajuta să descoperim pe omul din spatele marilor tratate și scrieri teologice, de a ne apropia mistic de bătăile inimii sale care s-a făcut sălaș nemincinos al Domnului Hristos și trâmbiță a adevărului Său.
  Căci Maxim Mărturisitorul. Biografia unui martir și mărturisitor al lui Hristos nu e un simplu roman, ci literatură sacră, un sinaxar într-o formă extinsă, mai amănunțită, ce va reuși să trezească în inimi nostalgia sfințeniei, iubirea de puritate, conștiința măreției invincibile a dragostei mărturisitoare și martirice, prin pilduirea strădaniilor sale. 
  *  *  *
  Oamenii nu sunt însetați de învățămintele cuprinse în cuvinte – de iubire sunt însetați. De iubire și adevăr... Să le dăm iubire și să fim adevărați în ceea ce facem și suntem...

  *  *  *
  Rugați‑vă, fiindcă ispita, monstrul nesătul, caută să ne nimicească. Rugați‑vă acum când timpul se va scurta și zilele noastre își vor pierde lumina... Rugați‑vă să nu ni se frângă inima și să ne facem de râsul demonilor...
 • APARIȚIE: 2024
 • ISBN: 978‑973‑136‑965-5
 • PAGINI: 216
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Mândrilă, Gabriel, dr. protos.
 • Colecție: