Liturghia ortodoxa - istorie si actualitate


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Format 13 x 20 cm
  392 p.

  Exact acum 500 de ani, pe pământ românesc s‑a tipărit, pentru prima dată în întreaga lume, cartea de căpătâi a preotului – Liturghierul. De atunci încoace, alte zeci de ediţii greceşti, slavoneşti şi româneşti ale Liturghierului şi ale altor cărţi de cult aveau să îmbogăţească patrimoniul nostru spiritual şi cultural.
  Din păcate însă, spre deosebire de alţii, noi, românii, nu am fost în stare să ne evaluăm nici propriul patrimoniu şi, cu atât mai puţin, să studiem întreg contextul istoric şi teologic în care s‑au dezvoltat slujbele şi rânduielile liturgice pe care le oficiem şi, în primul rând, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, care nu poate fi slujită sau ascultată în mod inconştient şi nici trăită doar sentimental, fără nişte repere teologice clare. De aceea, lăsându‑ne poate prea mult timp aşteptaţi, am venit cu această încercare necesară de a scrie ceea ce nu s‑a scris şi de a rescrie ceea ce s‑a scris greşit în teologia românească despre Liturghia Ortodoxă.
  O istorie a Liturghiei Ortodoxe, textul comentat al Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur şi studiul despre Când şi cum să ne împărtăşim sunt trei repere ale lucrării noastre, vitale pentru cunoaşterea şi trăirea duhovnicească nu numai a preoţilor şi studenţilor teologi, ci şi a fiecărui creştin în parte.
  Sperăm că această carte nu va fi decât un început promiţător şi o provocare pentru generaţia mult aşteptată de liturgişti‑cercetători, o ieşire din clişeele unui studiu superficial, nefundamentat istoric şi teologic, dar şi un mic pas spre descoperirea frumuseţii şi profunzimii acestui ritual dătător de Viaţă Veşnică – Liturghia Ortodoxă.
 • Colecție: