Jurnalul unui zăvorât


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Traducere din limba rusa de Olga Bersan

    Să-ți fie, dar, și ție cunoscut lucrul acesta, bunule râvnitor al acestei sfinte lucrări a minții – al rugăciunii lui Iisus –, că nu doar în pustie sau într-o însingurată sihăstrie, ci chiar și în mănăstirile cele mai mari ori printre cei ce locuiesc în inima orașului, au fost învățători și o mulțime de lucrători ai acestei sfinte osteneli a minții. ªi vrednic este a ne minuna cum Sfântul Patriarh Fotie, fiind luat de pe scaunul senatorial și așezat pe cel patriarhal, și fără să fi fost monah vreodată, s-a învățat a săvârși această lucrare a minții la o măsură atât de înaltă și întru atâta a propășit, încât strălucea fața lui așa de parcă era un al doilea Moise din pricina harului Sfântului Duh Care se sălășluia întru el (Starețul Gheorghe din Zadonsk).
  • APARIȚIE: 2013
  • ISBN: 978-973-136-296-0
  • PAGINI: 216
  • FORMAT: 13x20 cm
  • TRADUCERE: Olga Bersan
  • Colecție: