Dreapta credinţă şi dreapta trăire


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Traducere din limba rusa de Adrian Tanasescu-Vlas

    În numeroasa ceată a Sfinţilor ruşi, Cuviosul Theodosie, începătorul vestitei Lavre a Peşterilor din Kiev, ocupă un loc cu totul şi cu totul aparte. Fiind socotit împreună cu părintele său duhovnicesc, Cuviosul Antonie, întemeietorul monahismului rusesc, el este, datorită atât sfinţeniei sale personale, cât şi extraordinarei puteri de iradiere duhovnicească a mănăstirii întemeiate de către el, una dintre figurile cele mai emblematice ale acestuia. Orice pelerin care ajunge în măreaţa Lavră din Kiev, orice credincios care se închină la zecile de moaşte întregi şi la sfintele capete izvorâtoare de mir din peşterile acesteia trebuie să ştie unde este începutul şi izvorul din care a pornit acest fenomen unic al Ortodoxiei. Această carte, care cuprinde Viaţa şi învăţăturile Sfântului Theodosie, ­tălmăcite pentru prima dată în limba română din originalul vechi ­rusesc, cuprinde între scoarţele sale toată lumina şi căldura de har care de o mie de ani, din generaţie în generaţie, ţin aprinsă flacăra sfinţeniei într-unul din cele mai venerate locuri ale lumii creştine.
  • APARIȚIE: 2013
  • ISBN: 978-973-136-331-8
  • PAGINI: 144
  • FORMAT: 13x20 cm
  • Colecție: