Doamna Maria Brâncoveanu - Tainica biruință a lacrimilor


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Ediție îngrijită de L.S. Desartovici

  Truda binecuvântată de a prezenta lumii martiriul Brâncovenilor se plinește acum printr-o a doua lucrare, dedicată de această dată soţiei marelui Domnitor
  român. Actul prin care Sfânta noastră Biserică a recunoscut în rândul Sfinţilor pe Constantin al Ţării Românești și pe fiii săi, dimpreună cu Ianache, poate fi întregit cu Maria, „Doamnă a toată Ungrovlahia”, reunindu-se astfel chipul unei familii-pildă, familie de sfinţi.
  Pr. Nicolae Tănase
 • APARIȚIE: 2014
 • ISBN: 978‑973‑136‑414-8
 • PAGINI: 282
 • FORMAT: 13x20 cm