Despre căile mântuirii


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Scrierile Cuviosului Gheorghe din Zadonsk, vestitul zăvorât contemporan Sfântului Serafim din Sarov, nu pot avea o prezentare mai bună decât mărturia Sfântului Ignatie Briancianinov: „Iată un scriitor duhovnicesc ce i-a lăsat cu mult în urmă pe toţi ceilalţi scriitori duhovniceşti din vremea noastră. Boier și ostaş, a lăsat armele materiale ca să intre în arena luptei duhovniceşti, a petrecut în zăvorâre şaptesprezece ani şi s-a săvârşit din această viaţă la vârsta de patruzeci şi şapte de ani, înlocuind mulţimea anilor cu sporirea duhovnicească. Din condeiul lui curg râuri de har... Scrierile lui au devenit una dintre cărţile mele de căpătâi... Ele au acelaşi duh şi aceeaşi îndreptare ca scrierile Sfântului Tihon din Zadonsk. Îmi îngădui să spun că au acelaşi duh și ca păcătoasele mele scrieri... Au mare preţ duhovnicesc, căci au fost scrise cu harul lui Dumnezeu”.
    Cartea de faţă oferă cititorului român o parte a uneia dintre cele mai însemnate ­­ope­re ale literaturii duhovniceşti ruse, „preaduhovniceşti şi pline”, cum spunea acelaşi Ignatie ­Briancianinov, „de învăţături foarte mângâietoare.”
  • APARIȚIE: 2014
  • ISBN: 978-973-136-330-1
  • PAGINI: 176
  • FORMAT: 13x20 cm
  • TRADUCERE: din lb rusă de Adrian Tănăsescu+Vlas
  • Colecție: