Despre Sfânta Cruce


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Editura Sophia / Editura Metafraze

  Colecția: Patristica pentru toți

  Traducere din limba greacă veche: protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă

  Nu doar cuvântul și taina Crucii sunt dumnezeiești, ci și semnul ei e cu totul sfânt și închinat.
  Crucea – pecete sfântă și mântuitoare, sfințitoare și săvârșitoare a bunătăților, mai presus de fire și de cuvânt, dăruite neamului omenesc; nimicitoare a stricăciunii și a morții, dătătoare a vieții pururea‑fiitoare și a binecuvântării; lemnul mântuitor, sceptrul împărătesc și dumnezeiesc, biruința asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.
  Crucea ne este pavăza, arma și semnul biruinței asupra diavolului; desăvârșirea celor sporiți, mântuirea trupului și a sufletului, izgonitoarea tuturor răutăţilor, răsadul Învierii, pomul vieţii celei veşnice.
 • APARIȚIE: 2021
 • ISBN: 978-973-136-834-4
 • PAGINI: 96
 • FORMAT: 11x20 cm
 • TRADUCERE: pr. Gabriel Mândrilă
 • Colecție: