Cuvantari de lauda la Adormirea Maicii Domnului


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • 11 x 20 cm
  184 p.

  Această microantologie praznicală reprezintă, fără pretenții de exhaustivitate, o selecție a unora dintre cele mai frumoase Cuvinte de laudă la Adormirea Maicii Domnului, reunind scriitori bizantini din secolele de aur ale retoricii bizantine, secolele al VII‑lea–al XI‑lea, începând cu celebrele Cuvântări la Adormire ale Sfântului Ioan Damaschin, Sfântul Teodor Studitul, Ioan al Evhaitelor și încheind cu un mic text din perioada postbizantină, care aparține Episcopului Ilie Miniat.
  Menit a întâmpina Praznicul Adormirii Maicii Domnului, volumul o prezintă pe Împărăteasa cerului și a pămåntului în mutarea ei la viață, ca pe mijlocitoarea și chezășuitoarea Învierii și a mântuirii tuturor. Mormântul Fecioarei din Grădina Ghetsimani de pe Muntele Măslinilor dă mărturie despre realitatea învierii întregului neam omenesc, încât pe bună dreptate praznicul Adormirii Maicii Domnului corespunde prăznuirii Învierii pascale a Mântuitorului, cu adevărat meritåndu-și numele de „sărbătoare a sărbătorilor.”

  Cuprins:
  Cuvânt înainte
  Sfântul Ioan Damaschin - Întâiul Cuvânt de laudă la preacuvioasa Adormire a preaslăvitei şi preacinstitei şi binecuvântatei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria
  Sfântul Ioan Damaschin - Al doilea Cuvânt de laudă la Preacuvioasa Adormire a Maicii Domnului
  Sfântul Ioan Damaschin - Al treilea Cuvânt de laudă la Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
  Sfântul Proclu al Constantinopolului - Laudă Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria
  Sfântul Modest al Ierusalimului - Din „Cuvântul de laudă la Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre şi Pururea Fecioarei Maria“
  Sfântul Teodor Studitul - Din Cuvântul de închinăciune la Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria
  Sfântul Ioan al Evhaitelor - Cuvânt la Preacuvioasa Adormire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
  Ilie Miniat - Cuvânt de laudă la Adormirea Fecioarei