Calea lacrimilor și a Răscumpărării. Tâlcuire la canoanele Deniilor


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Editura Sophia / Editura Metafraze


  Colecția Musica & Hymnographica


  Cea mai înaltă și nobilă cale de a-I aduce închinare lui Dumnezeu e imnul și cântarea bisericească, în ale căror forme noi a fost modelată întreaga învățătură a Sfintei Scripturi, după ce a trecut prin „topitoarele” simțirii dumnezeiești a
  Sfinților Părinți, pentru a ni se descoperi toate sensurile și învățăturile trebuincioase mântuirii:
  Căci fără mântuirea minții nu e cu putință
  mântuirea omului, după cum grăitorii de Dumnezeu ne-au făcut cunoscut.
  Fie ca și noi, cântând sau citind sau ascultând aceste Canoane, în care grăiește nu poetul bisericesc, ci mai degrabă Însuși Duhul Sfânt,
  să ne lăsăm inima cucerită de preadulcile intonări, spre a glăsui dimpreună „Cântarea Cântărilor” și a intra în „Sfânta Sfintelor”, ajungând împlinitori și liturghisitori ai înțelesurilor cerești din ele!
  Să ne învrednicim a ne răstigni împreună cu El, adică a ne ține departe atât de făptuirea, cât și de lucrarea păcatului ca, sporind întruna pe drumul virtuții și murind cu Domnul nostru, să înviem, să ne slăvim și să domnim în veci, dimpreună cu Acesta, întru Învierea Lui. Amin!
 • APARIȚIE: 2020
 • ISBN: 978‑973‑136‑725‑5
 • PAGINI: 352
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: pr. dr. Gabriel si Laura Mândrilă
 • Colecție: