Călăuza rugătorului ortodox. Piedici, ispite și apropierea de Dumnezeu pe calea rugăciunii


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Călăuza rugătorului ortodox – piedici, ispite și apropierea de Dumnezeu pe calea rugă­ciunii – un prețios îndrumar de rugăciune al arhimandritului Serafim Alexiev – este ilustrată cu alese sfaturi și exemple adunate cu trudă din operele Sfinților Părinți, autorul situându-se cu adâncă modestie în rândul ucenicilor acestora.
    Ziditoarele cugetări ale teologului bulgar, pildele vii și accesibile, bazate pe o bogată experiență duhovnicească, fac din cartea de față un ghid de neînlocuit pentru orice creștin ortodox de astăzi, care caută să aibă o legătură vie cu Dumnezeu printr-o părtășie de rugăciune cu Acesta, cerându-I pururea: „Doamne, învață-mă să mă rog, să cred și să nădăjduiesc, să rabd, să iert și să iubesc!”
  • APARIȚIE: 2015
  • ISBN: 978-973-136-479-7
  • PAGINI: 152
  • FORMAT: 11x20 cm
  • TRADUCERE: Gheorghiţă Ciocioi
  • Colecție: