Călăuza rugătorului. Izbăvirea de durerile ostenelilor zadarnice


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • ediția a doua

  Cugetarea la Dumnezeu pare o lucrare ciu­­da­tă, uscată, plictisitoare: dar în fapt este o lucrare prea­­îmbelşugată în roade, predanie bisericească nepre­ţu­i­tă, aşezământ al lui Dumnezeu, vistierie duhovnicească, moştenire a Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi, ce au pri­mit‑o şi ne‑au predanisit‑o după porunca Sfântului Duh. Nici nu îţi poţi închipui bogăţiile cărora te vei face moştenitor la vremea cu­ve­nită dacă te vei deprinde cu aducerea-aminte ne­contenită de Dumnezeu.
  Cugetarea la Dumnezeu omoară în om împreu­nă‑sim­­­ţirea faţă de lume şi de patimi, dă viaţă în el împre­u­nă‑sim­ţirii faţă de Dumnezeu, faţă de tot ce este duhov­ni­cesc şi sfânt, faţă de veşnicia fericită.
  Sfântul Ignatie Briancianinov
 • APARIȚIE: 2020
 • ISBN: 978-973-136-722-4
 • PAGINI: 312
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Adrian Tănăsescu‑Vlas
 • Colecție: