130 de capete care cuprind pe scurt toată învățătura Scripturilor de Dumnezeu insuflate


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Cartea de faţă, tipărită acum pentru prima dată în ­ro­mâ­neşte, a fost alcătuită de unul dintre marii Cuvioşi ai Palestinei creştine: Sfîntul Antioh Pandectul, monah din Lavra Sfîntului Sava cel Sfinţit. Una dintre rugăciunile lui a fost cuprinsă în pravila de seară a fiecărui creştin, iar alta în rînduiala Pavecerniţei – dovadă a marii preţuiri de care s-a bucurat, ca trăitor şi ca scriitor, din partea Bisericii Soborniceşti.
  După cum spunea Sfîntul Nectarie din Eghina, care a reeditat originalul grecesc la începutul veacului trecut, „această lucrare este vrednică de citit şi plină de îndemnuri cît se poate de folositoare... Fiecare cap tratează o anumită temă morală, aşa încît lucrarea, în ansamblul ei, alcătuieşte un frumos sistem de teologie morală, împletit din cuvintele Sfintelor Scripturi şi ale vechilor Dascăli ai Bisericii... În capetele acestea scriitorul a cuprins pe scurt, cu cuvintele sale, Sfînta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, aşa încît nici să nu fie grea cartea, nici să nu fie lăsat deo­parte vreun lucru dintre cele ce ţin de folosul şi mîntuirea sufletului”.
  Scrisă pentru o obşte de călugări bejenită în urma restriştilor vremii, cu scopul de a ţine locul ÎNTREGII biblioteci a mănăstirii lor, această lucrare a fost concepută ca o CARTE DE CĂPĂTÎI a creştinului, ce poate fi purtată oriunde cu uşurinţă şi reprezintă, aşa cum arăta Sfîntul Nectarie, o enciclopedie completă a cunoştinţelor morale necesare pentru viaţa duhovnicească, folositoare pentru călugări şi mireni deopotrivă.
 • APARIȚIE: 2014
 • ISBN: 978-973-136-390-5
 • PAGINI: 392
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: din limba greaca veche de Adrian Tănăsescu+Vlas
 • Colecție: