Biserica sobornicească. Texte ecleziologice


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Format 13x20 cm
  168 pagini

  Traducere din limba rusa de Pr. Nicolae Cretu

  An ul aparitiei 2012
  ISBN 978-973-136-111-6

  Biserica lui Hristos este Biserica apostolilor şi a părinţilor. De la aceştia şi-a primit învăţătura, lăsată nouă de Domnul nostru, exprimată în Tradiţie, întărită în Scriptură.
  „Biserica este numită «sobornicească» pentru că ea se întinde în toată lumea, de la o margine la cealaltă, şi învaţă «cunoaşterea» în întregime, şi include în sine toate învăţăturile care trebuie să
  devină parte a cunoştinţelor omeneşti..., şi îmbrăţişează întreg neamul omenesc..., şi dispune de toată plinătatea harului pentru vindecarea oricărui păcat al sufletului sau al trupului, şi dispune de toate binefacerile în cuvânt şi în faptă care pot fi gândite şi de toate darurile duhovniceşti.”
  Biserica Ortodoxă Sobornicească nu este doar continuarea adevărată a Bisericii Vechi. Ea este însăşi Biserica Veche în timpul actual, identică ei prin credinţă şi învăţătură.
  Arhiepiscop Vasilie Krivoşein
 • Colecție: