Scrieri ascetice


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • 13 x 20 cm
  128 p.

  Traducere din limba rusa de Adrian Tanasescu-Vlas

  Stea luminoasă pe cerul sfinţeniei ruse și universale, stareţul Nil Sorski este un autor duhovnicesc ce nu poate lipsi din biblioteca celor interesaţi de spiritualitatea ortodoxă. Părinte al monahilor și călugăr isihast, Sfântul Nil a fost un iscusit povăţuitor de suflete, prin viaţa și opera sa. Scrierile ascetice ne pun în mâini o comoară a literaturii duhovnicești, prin sintetizarea învăţăturii patristice despre viaţa în Hristos, prin descrierea etapelor acţiunii păcatului în om, prin oferirea unor mijloace practice în lupta cu patimile și, mai ales, prin plasarea în centrul nevoinţei monahale a trezviei și a rugăciunii minţii. Autorul impresionează prin smerenie și discernământ, virtuţi care răzbat pe parcursul întregii sale opere.

  „Întrucât Scriptura spune că străini şi venetici sunt (Evr. 11, 13), iar dincolo, după moarte, sunt viaţa veşnică şi petrecerea cea netrecătoare fie în odihnă, fie în munci, după cum va răsplăti Dumnezeu fiecăruia după faptele lui, cade-se nouă a ne îngriji de viaţa de după moarte. Şi pentru aceasta am predanisit domnilor fraţi ai mei scrierea de faţă, pentru mântuirea mea şi a tuturor celor ce o vor voi, înălţând conştiinţa la cele mai bune şi păzind-o de nepăsare, de viaţa cea pătimaşă, şi de răul păcatelor, şi de oamenii cugetători de cele trupeşti, şi de predaniile cele deşarte şi mincinoase, care au venit şi s-au strecurat de la vrăjmaşul şi amăgitorul nostru cel de obşte, precum şi de la lenevirea noastră.” (Sfântul Nil Sorski)
 • Colecție: