Vindecarea lăuntrică a omului. Arta îndrumării duhovnicești


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Sun­tem noi capa­bili să-i aflăm pe cei ce suferă și să-i re­în­tregim sufletește cu dragostea iubitorului de oameni Dum­nezeu?
  Avem noi curajul de a interveni în viețile ce­lor singuratici și adânc traumatizați de felurite tare pentru a-i împiedica să-i traumatizeze și pe alții?
  Ne pricepem cu adevărat să identificăm pro­ble­mele cu care se con­frun­tă enoriașii parohiei noas­tre în casele și în familiile lor sau ne com­pla­cem în igno­­­ranță, considerându-i pe toți „buni creș­tini”?
  Putem să înfruntăm orice formă de vio­len­ță și abuz în societate, în familie, între prieteni și în­lă­un­trul nostru?
  Suntem în stare să percepem ră­ni­le pe care le purtăm în adâncul sufletului?
  Dorim cu ade­vă­rat să ne vindecăm pe noi înșine pe deplin?
  Cât de in­ten­să e râv­na noastră de a fi mântuiți?
  Suntem oare su­fi­ci­ent de cin­stiți pentru a des­chi­de noi înșine discuția de­spre as­pec­te­le nefericite ale vieții, abordând subiecte ca, de pildă, abu­­zul și autoritatea în cercurile ecleziale și teo­lo­gice?
  Cartea părintelui John Chryssavgis, apărută într-o primă ediție sub titlul Reîntregirea sufletului, este un în­drep­­­tar de inspirație patristică pentru cel care vrea să afle un răspuns autentic la întrebările de mai sus.
 • APARIȚIE: 2015
 • ISBN: 978-973-136-402-5
 • PAGINI: 312
 • FORMAT: 13x20 cm
 • TRADUCERE: Luminita-Irina Niculescu
 • Colecție: