Viaţa Sfintei Maria Egipteanca


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Cu un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul
  la Duminica Sfintei Maria Egipteanca

  O, Preacuvioasă maică Maria Egipteanca, ceea ce străluceşti în lumina Dumnezeirii, roagă‑te Multmilostivului Dumnezeu să ne dea iertare de păcate şi mântuire sufletelor noastre, ca în cereasca Împărăţie împreună cu sfinţii şi cu îngerii de‑a pururi să‑I dăm slavă, cântând: Aliluia!
  Cuvioasă maică, cele de laudă aducem ție pentru nevoinţele tale mai presus de fire, că l‑ai biruit pe Veliar cu puterea Sfintei Cruci şi cununa slavei ai dobândit de la Dumnezeu.
  Roagă-te Stăpânului Hristos să ne ierte de păcate şi pe noi, cei ce te lăudăm şi cântăm ție: Bucură‑te, sfântă cuvioasă maică Maria, şi dă-ne ajutorul tău cel duhovnicesc spre a fi mai credincioşi, mai smeriţi și mai răbdători!
 • APARIȚIE: 2017
 • ISBN: 978‑973‑136‑584‑8
 • PAGINI: 112
 • FORMAT: 11x16.5 cm
 • TRADUCERE: Prof. Nicolae Petrescu