Sufletul între boală și vindecare. Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre lupta cu patimile


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Câte trăiri intime, câte preţioase fărâme de psihologie ascetică s-au perindat pe dinaintea noastră în timp ce am elucidat problema patimilor în lumina învăţăturii Părinţilor asceţi! Ne-am străduit să expunem şi să însumăm vederile Părinţilor – dar de ce am recurs tocmai la călăuzirea lor? Pentru că am văzut în Sfinţii Părinţi asceţi nişte pionieri ai vieţii duhovniceşti creştine şi, prin urmare, nişte îndrumători experimentaţi şi de neînlocuit, care ne povăţuiesc la desăvârşirea creştină prin numeroasele lor însemnări privitoare la calea pe care au străbătut-o, la învăţăturile pe care le-au primit ei înşişi, la fenomenele cu care s-au întâlnit şi pe care le-au trăit.
    Sfântul Nicolae, Noul Mărturisitor
  • APARIȚIE: 2018
  • ISBN: 978-973-136-648-7
  • PAGINI: 176
  • FORMAT: 13x20 cm
  • TRADUCERE: Adrian Tănăsescu‑Vlas