Iosif cel preafrumos


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Iosif cel preafrumos – biografia spirituală a uneia dintre cele mai fascinante personalități biblice

    În toată Sfânta Scriptură a Vechiului Testament este greu de aflat personaj mai enigmatic decât patriarhul Iosif. Peripețiile sale, descrise pe larg în cartea Facerii, par scoase dintr-un roman de incredibile aventuri. Tradiția Bisericii, prin dumnezeieștii ei Părinți și învățători, a văzut însă în el ceva cu mult mai mare decât atât: una dintre cele mai limpezi preînchipuiri ale lui Hristos, un purtător de simboluri pline de înțeles mistic, care de-a lungul a două mii de ani a insuflat și continuă să-i insufle pe cei care se hrănesc cu noimele Cărții sfinte, năzuind spre asemănarea cu Cel a Cărui icoană vie este tainicul patriarh.
  • APARIȚIE: 2017
  • ISBN: 978-973-136-585-5
  • PAGINI: 112
  • FORMAT: 11x16 cm
  • TRADUCERE: Adrian Tănăsescu‑Vlas