Cunoasterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii vazute


Prezentarea cărții
 • AUTOR:
 • Format 13x20 cm
  144 pagini

  Traducere din limba rusa de Olga Bersan
  Editie ingrijita de L.S. Desartovici

  Anul aparitiei: 2011


  Aceasta carte incearca sa aduca inaintea cititorilor ganduri cu putere sfintitoare care deslusesc calea catre pecetea duhovniceasca tainuita de Dumnezeu in intreaga fire vazuta.
  Noi înșine cunoaștem din mărturia conștiinţei că foarte adesea suntem atât de legaţi de lanţurile
  „înţelesurilor celor salbe ale lumii” (Galateni 4, 3), încât suntem pe deplin orbi în a vedea cuvintele
  dumnezeiești din făpturi. Domnul a dat fiinţă lumii întregi și a înveșmântat-o cu dragostea Sa atotsmerită, dar și atotbiruitoare. Apropierea de aceste cuvinte veșnice din zidiri nu se poate săvârși decât prin strădania împlinirii poruncilor evanghelice, deoarece întru ele este ascunsă plinătatea vieţuirii Mântuitorului Hristos. Prin truda și sârguinţa de a ţine poruncile lui Dumnezeu, omului i se răspunde dăruindu-i-se din viaţa Dumnezeului-Om și astfel se săvârșește o taină de necuprins cu mintea, iar făptura omenească dobândește singurul lucru după care însetează până în străfundurile fiinţei – înfierea dumnezeiască. Tocmai din această pricină sensibilitatea Sfinţilor nu este supusă stricăciunii, ci este una lucrătoare întru Adevăr, fiind însăși delicateţea prin care Duhul Sfânt suspină pentru toată făptura. Așa se face că graiurile lor sunt adevărate călăuze în lumea frumuseţilor zidite de Dumnezeu.
  Cuvinte de acest fel se împletesc în cartea de faţă, ea fiind alcătuită din meditatii si stihuri ale Sf. Ignatie Briancianinov, din viata si rugaciunile Fericitului Trifon Turkestanov.