Compoziții, armonizări și prelucrări corale bisericești din Sfânta Liturghie și alte cântări religioase pentru cor mixt și de voci egale


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Acest volum cuprinde cântări corale religioase pentru formații mixte și de voci egale, în majoritatea lor, compuse, armonizate, prelucrate, aranjate pentru o formație sau alta, în stil psaltic sau în stil liber bisericesc de către pr. dr. Stelian Ionașcu.
    Vom găsi aici răspunsuri liturgice pe diferite glasuri psaltice bisericești, compoziții personale și armonizări pentru cor mixt, podobii, tropare ale unor praznice împărătești și ale mai multor sfinți și concerte-chinonice – constituindu-se într-un buchet de cântări religioase care îmbogățește repertoriul muzical coral religios.
    Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu
  • APARIȚIE: 2019
  • ISBN: 979-0-69490-087-8
  • PAGINI: 168
  • FORMAT: 21x30 cm