Adevărul și bunătatea. Parabole şi istorii cu tâlc


Prezentarea cărții
  • AUTOR:
  • Pentru mintea şi inima tuturor ­iubitorilor de noime şi tâlcuri duhovniceşti, am cules din ­cărţile Sfân­tului Nicolae Velimirovici – noul Hrisostom al Bisericii Ortodoxe – isto­rii şi pilde călăuzitoare spre viaţa veşnică.
    Scrise în grai ales şi drese cu harul Duhului, ele îndreaptă mintea pe făgaşurile dumnezeieşti, aduc inimii dorirea celor dăinuitoare şi pacea care o păzeşte netulburată, îl apropie pe om de Cer, lămurindu‑i adevăratele sale rosturi şi oglindind frumuseţea Împărăţiei lui Dumnezeu.
  • APARIȚIE: 2019
  • ISBN: 978-973-136-698-2
  • PAGINI: 160
  • FORMAT: 11x20 cm
  • TRADUCERE: Adrian Tănăsescu‑Vlas